Under produktion

Nuvarande hemsidor

Äldre hemsidor

Övriga uppdrag

Utkast till hemsidor


Hemsidor jag gjort som är aktuella:

Kurshemsida för Trade Ad Venture In Scandinavia

Sidorna är skapade i CSS och HTML. Jag fick uppdraget att skapa en hemsida för Trade Ad Ventures seminarium Technical Analysis Mastery.

Datum för uppdrag: 2007-02

Till sidan >>
 
Hemsida för Svenska Läkaresällskapets Sektion för Läkemedelslära

Sidorna är skapade i PHP, CSS, SQL och HTML. Även dessa sidor är uppdateringsbara via ett webbgränssnitt.

Datum för uppdrag: 2004-05

Till sidan >>
 
Hemsida för Pharmakon AB

är skapad i PHP, HTML, SQL och CSS. Då Pharmakon är ett bolag som vänder sig såväl till konsumenter med naturläkemedel och hälsoprodukter som till industrin med produkter för pappers och massabruk har sidan utformats så att den separerar kundgrupperna från varandra innan produkterna visas. Sidan är uppdateringsbar av Pharmakon. Sidans utseende har Pharmakon själva stått för.

Datum för uppdrag: 2006-09

Till sidan >>
 
Hemsida för Solveco AB

Sidan är skapad i HTML, CSS, PHP, FLASH och SQL. Sidorna är uppdateringsbara av Solveco - detta innebär att alla texter kan redigeras av kunden via ett webbgränssnitt. Nya produkter med mera kan dessutom läggas till.

Datum för uppdrag: 2004-06

Till sidan >>
 
Kundportal för Solveco AB

Portalen är skapad i HTML, PHP, Javascript, SQL samt CSS. Kunderna kan gå in och kontrollera och ändra uppgifter med mera. Alla uppgifter kan redigeras av Solveco via ett webbgränssnitt.

Datum för uppdrag: 2005-09

Till sidan >>
 


©