Under produktion

Nuvarande hemsidor

Äldre hemsidor

Övriga uppdrag

Utkast till hemsidor


Övriga uppdrag jag haft:

Logotyp för Sektionen för Läkemedelslära

Denna logotyp bygger delvis på en dos-effektkurva vilket är centralt inom farmakologin.
 
Tryckmaterial för seminarie

Skapade diverse tryckmaterial för ett seminarie Sektionen för Läkemedelslära höll angående kiralitet. Seminariet var sponsrat av Astra och Lundbeck. Logotypen baseras på Carl von Linnés nyckel.
 
Nyhetsbrev för Sektionen för Läkemedelslära

Nyhetsbrev för utskick till medlemmarna i föreningen.
 
Nyhetsbrev för Solveco

Nyhetsbrev för utskick till kunderna.
 


©